Статут

Статут
Комісії у справах родини
Самбірсько-Дрогобицької єпрахії УГКЦ

РОЗДІЛ 1
Загальні положення

 • Комісія у справах родини Самбірсько-Дрогобицької єпрахії Української Греко-Католицької Церкви у справах родини (далі Комісія) є виконавчим і дорадчо-консультативним структурним підрозділом Єпархіального управління.
 • Комісія створюється декретом Єпархіального Єпископа.
 • У своїй діяльності Комісія керується Кодексом канонів Східних Церков, канонами Партикулярного права УГКЦ, постановами та рішеннями Синоду Єпископів, декретами і вказівками Єпархіального Єпископа і цим статутом.
 • Комісія може мати свою печатку зі своєю назвою і емблемою, бланк та іншу атрибутику, необхідну для забезпечення її діяльності. Вся ця атрибутика повинна бути погодження з Єпархіальним Єпископом чи делегованою ним особою.
 • Комісія співпрацює із іншими структурними підрозділами Єпархіального управління.
 • Статут затверджує Єпархіальний Єпископ, який є компетентний розглядати зміни та положення до статуту, які для набирання чинності повинні бути проголошені.

РОЗДІЛ 2
Мета, напрямки діяльності та основні завдання Комісії

 • Метою діяльності Комісії у справах родини є допомагати Єпархіальному Єпископові у формування та реалізації пропозицій щодо діяльності УГКЦ у сфері подружньої та родинної проблематики, спрямованих на відродження і утвердження інституту сім’ї у світлі християнської традиції й вчення Церкви.
 • Основні напрямки роботи Комісії:
  • Організація та координація діяльності відповідальних священиків по деканатах.
  • Підтримка та координація родинного душпастирювання, пов’язані із прородинним вихованням дітей і молоді (вихованням дітей і молоді до сімейного життя), багатоступеневою підготовкою до подружжя, родинним душпастирством, сімейним консультуванням, допомогою сім’ям та дітям у кризових ситуаціях, створенням і підтримкою сімейних спільнот і рухів, пропагуванням та підтримкою сімейних форм виховання, а також ініціатив щодо захисту людського життя на всіх стадіях його існування (від зачаття до природної смерті).
  • Розвиток співпраці з релігійними та громадськими організаціями і з органами державної влади та освітніми установами усіх рівнів щодо розробки та реалізації програм, які стосуються сфери подружжя й родини, вплив на формування державної політики і підтримка ініціатив, які б пропагували та виховували сімейні цінності.
  • Подання пропозиції до проекту стратегічного плану діяльності УГКЦ у цій сфері діяльності Комісії.
  • Збір, систематизація та поширення інформації про душпастирську діяльність Церкви у цій сфері.
  • Розробка програм, методичних і дидактичних матеріалів.
  • Організація та проведення семінарів, тренінгів, нарад і конференцій.
  • Створення та оновлення бази даних осіб та організацій, які діють у сфері подружжя та сім’ї.
  • Видавнича діяльність.

РОЗДІЛ 3

Структура Комісії та обов’язки посадових осіб

 • Керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії з допомогою управи Комісії.
 • Склад управи Комісії.
  • Голова Комісія.
  • Заступник голови Комісії.
  • Керівництво програм у певному напрямку (референт).
  • Виконавчий секретар комісії.
 • Комісія у своєму складі має священників-помічників та відповідальних за подружнє приготування, які є делегованими по деканатах від Комісії та потвердженні Єпархіальним Єпископом, а також колегію голів єпархіальних комісій (чи делегованих ними осіб) та колегію радників (з представників церковних, громадських і державних організацій, які діють у сфері подружжя, та сім’ї).
 • Голова Комісії іменується Єпархіальним Єпископом. Іменування відбувається на 3-5 річний термін із правом повторного іменування.
 • Компетенція голови Комісії.
  • Керівництво і координація діяльності Комісії.
  • Представництво Комісії у церковних і державних структурах і громадських організаціях.
  • Систематичне скликання засідань управи (принаймні раз на місяць) та делегованих представників Комісії (принаймні 4 рази на рік) і головування на них.
  • Систематичне інформування Єпархіального Єпископа про діяльність Комісії на його вимогу безпосередньо або через делеговану ним особу.
  • Керуванням процесом розробки проектних пропозицій для отримання фінансової допомоги, їх реалізації та вчасного і змістовного звітування про їх виховання.
 • Повноваження заступника голови.
  • Допомагати голові організовувати роботу Комісії.
  • За дорученням голови комісії та в разі його тривалої відсутності (понад місяць) тимчасово виконувати його обов’язки.
 • До компетенції референта належить керівництво проектами та програмами у певному напрямку діяльності Комісії.
 • Компетенція виконавчого секретаря Комісії.
  • Допомагати голові в написанні, реалізації та звітування проектів.
  • Здійснювати всю роботу, що стосується документообігу.
  • Вирішувати організаційні питання (організовувати приймання відвідувачів і логістику подій/зустрічей).
  • Здійснювати підготовку та подання поточних фінансових звітів і звітів про діяльність Комісії.
  • Відповідати за стан приміщення і офісного обладнання та за інвентаризацію майна, що є в користуванні Комісії.
 • Посадові особи, структурні підрозділи (центри передподружньої підготовки) у своїй діяльності керуються окремими інструкціями та положеннями, затвердженими Єпархіальним Єпископом за поданнями голови Комісії.

 

РОЗДІЛ 4

Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність

 • Діяльність Комісії фінансується з бюджету Єпархіального управління.
 • Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб.
 • У користуванні Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення її діяльності. Все майно та обігові кошти є власністю Єпархіального управління.
 • Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.
 • Голова Комісії щороку готує проект бюджету, який передає Єпархіальному Єпископові або делегованій ним особі і дальше доопрацювання економічному відділу єпархії.
 • Голова Комісії подає в економічний відділ щорічний фінансовий звіт.

 

РОЗДІЛ 5

Адміністрування діяльність Комісії

 • Контроль, перевірка та адміністрування діяльності Комісії здійснюється Єпархіальним Єпископом через делеговану ним особу.
 • Для здійснення аудиту діяльності Комісії Єпархіальний Єпископ створює відповідну робочу групу.

 

РОЗДІЛ 6

Припинення діяльності Комісії

 • Комісія припиняє свою діяльність у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно рішення Єпархіального Єпископа, через проголошення декретом.
 • Всі питання, пов’язані з ліквідацією Комісії, належать до компетенції Ліквідаційної комісії, яка утворюється декретом Єпархіального Єпископа.

Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються у розпорядженні єпархіального управління.